Aanleveren stukken


Voorkom vertraging van jouw dossiers en lees hier hoe jij kunt helpen.

Bij bijna alle maatschappijen kun jij de stukken digitaal aanleveren. De dossierstukken per post toesturen is dus niet meer nodig. Hierop is echter 1 uitzondering:

– ABN AMRO. Hier dient alleen het getekende handtekeningformulier te worden aangeleverd. Let op: Per klant dient het formulier 2x origineel te worden aangeleverd.

Digitaal aanleveren kan bij alle overige maatschappijen.

Een complete hypotheek aanvraag dient te bestaan uit maximaal twee digitale zendingen.

– De eerste zending dient te bestaan uit de getekende offerte, het aanvraagformulier spaarhypotheekverzekering, gezondheidsverklaring(en) en eventueel formulier openen bankspaarrekening.

– De tweede zending dient te bestaan uit alle overige in de offerte genoemde stukken.

De bescheiden kunnen in één mail worden aangeleverd waarbij elk document als aparte bijlage dient te worden gespecificeerd (middels de bestandsnaam).

Pas op het moment dat de zending compleet is zal het Hypotheek Support Center het dossier in behandeling nemen. Heb je vragen? Bel gerust.