Arbeidsmarktscan: Nieuw voor flexwerkers!

Arbeidsmarktscan: Nieuw voor flexwerkers!

Vanaf 1 januari 2020 is het voor flexwerkers ook mogelijk om een hypotheek aan te vragen op basis van een Arbeidsmarktscan. De Arbeidsmarktscan geeft weer wat de kansen van de consument zijn om snel een nieuwe baan in hetzelfde vakgebied te vinden en wat de bijbehorende verdiencapaciteit is.

Voor wie is de arbeidsmarktscan bedoeld?

Een consument met een flexibele arbeidsrelatie, die in de laatste 14 maanden minimaal 12 maanden arbeidshistorie heeft. Onder een flexibele arbeidsrelatie valt seizoenswerk, oproep- of invalwerk en een tijdelijk dienstverband zonder intentieverklaring. Uitzendkrachten vallen niet binnen de doelgroep van de Arbeidsmarktscan. Deze groep kan gebruikmaken van de Perspectiefverklaring of het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaar.

Arbeidsmarktscan aanvragen

Je kunt de Arbeidsmarktscan aanvragen via Arbeidsmarktkansen.nl.
Let op: flexwerkers in dienst van een uitzendbureau komen niet voor de Arbeidsmarktscan in aanmerking. 
De Arbeidsmarktscan bepaalt aan de hand van twaalf vragen wat de kansen van de flexwerkers zijn om snel een nieuwe baan in hetzelfde vakgebied te vinden en wat de verdiencapaciteit is. Op basis van de antwoorden volgt er een gewaarmerkt rapport met een score en verdiencapaciteit. 

Score en kosten arbeidsmarktscan.

Als de Arbeidsmarktscan een score geeft van meer dan 70 punten, dan zijn er voor die consument meer vacatures dan werkzoekenden. De consument heeft goede kansen en hij/zij kan de Arbeidsmarktscan aankopen en een hypotheek aanvragen.

Als je score lager is dan 70 punten heeft de consument iets minder goede kansen op de arbeidsmarkt. Hij/zij kan dan geen Arbeidsmarktscan aanvragen en hoeft ook niets te betalen. De persoonsgegevens worden onmiddellijk verwijderd.

De kosten voor de arbeidsmarktscan zijn € 110,= inclusief 21% BTW. Deze kosten betaal je alleen als de score hoger dan 70 punten is. De kosten zijn aftrekbaar. Als je de arbeidsmarktscan aankoopt, krijg je per email een betalingsbewijs. Die heb je nodig om de kosten te kunnen aftrekken van de belasting als “kosten ter verkrijging van eigenwoningschuld”.

Toetsinkomen

Het toetsinkomen is het laagste bedrag van de werkgeversverklaring of de verdiencapaciteit uit de Arbeidsmarktscan. Voorbeeld: als de werkgeversverklaring een inkomen van € 40.000 bevat en de Arbeidsmarktscan een inkomen van € 35.000 vermeldt, dan geldt € 35.000 als toetsinkomen.


Geldverstrekkers waar je terecht kunt met de arbeidsmarktscan

De arbeidsmarktscan richt zich op een specifieke doelgroep met een afwijkend toetskader. Iedere geldverstrekker maakt hierin zijn eigen beleid, keuzes en prioriteiten daarom kun je niet bij alle geldverstrekkers terecht. De volgende geldverstrekkers uit ons assortiment accepteren de arbeidsmarktscan. 

  • ABN AMRO
  • Florius
  • Aegon
  • MUNT Hypotheken
  • a.s.r.
  • Rabobank
  • ING (beschikbaar vanaf 20 januari 2020)
  • BLG Wonen


Vragen?

Heb je vragen over de arbeidsmarktscan? Bel vandaag nog met een adviseur bij jou in de buurt. Ze helpen je graag.


Terug naar overzicht Actueel