Beloningsbeleid

Sinds 7 februari 2015 geldt de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo). Deze wet stelt dat een financiële onderneming een beheerst beloningsbeleid moet hanteren.

Ook HypotheekCompany is graag duidelijk over ons interne beloningsbeleid.

De beloning van onze adviseurs bestaat uit een declaratie van de door hun gewerkte uren. De door ons gehanteerde uurtarieven zijn marktconform. Wij beoordelen en sturen onze adviseurs aan op integer, solide en klantgericht handelen.

Meer informatie over ons beloningsbeleid vind je in de dienstenwijzer. Klik hier om de dienstenwijzer te downloaden. Klik hier voor onze algemene voorwaarden