BLG pilot huurverklaring

BLG pilot huurverklaring

Waarom mag ik wel hoge huur betalen, maar kan ik niet kopen met lagere maandlasten?

Dat is de vraag die onder veel huurders in de particuliere huursector leeft. Duurhuurders komen niet in aanmerking voor sociale huur, maar kunnen op basis van hun inkomen ook niet de gewenste woning kopen. Daardoor zijn ze gedwongen te huren in de particuliere huursector. Hun woonlasten zijn vaak erg hoog waardoor zij moeilijk kunnen sparen om naar een eigen huis toe te groeien.

Wat is de huurverklaring?
Huurders denken vaak dat het voor hen niet mogelijk is een huis te kopen. Met de huurverklaring van BLG Wonen kan een duurhuurder samen met de HypotheekCompany adviseur kijken of er in zijn financiële situatie wél mogelijkheden zijn. De huurverklaring is een extra mogelijkheid om te beoordelen of een duurhuurder een verantwoorde overstap kan maken van huur naar koop. Met de huurverklaring kijkt de adviseur niet alleen naar het inkomen van de huurder en de waarde van de woning, maar ook naar de gedragen huurlasten die in het verleden zijn betaald.

Voorwaarden huurverklaring
Uiteraard zijn er verschillende voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de huurverklaring. Deze voorwaarden vind je op www.blgwonen.nl/huurverklaring. Als je aan alle voorwaarden voldoet is dat nog geen garantie voor een hypotheek. Tegelijkertijd is het ook zo dat als je niet (aan alle) voorwaarden voldoet, er misschien toch mogelijkheden voor je zijn. In een oriëntatiegesprek met jouw HypotheekCompany adviseur kan hij dit met jou bekijken.

Oriëntatiegesprek adviseur
Ken of ben jij iemand die een duurhuurder is? Neem dan contact met ons op.


Terug naar overzicht Actueel