Wat zijn de gevolgen van de aanpassing van het eigenwoningforfait nu echt in de praktijk?

Wat zijn de gevolgen van de aanpassing van het eigenwoningforfait nu echt in de praktijk?

Eigenwoningforfait: financieel te overzien

Onlangs is het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepubliceerd. Eén van de onderwerpen die tot veel publiciteit heeft geleid is het voorstel om de vrijstelling van het eigenwoningforfait af te schaffen. Al snel werd in de media gesproken over ‘aflosboete’. De financiële gevolgen van deze voorgenomen maatregel zijn voor de meeste huiseigenaren echter overzienbaar. In dit artikel geven wij hierover uitgebreidere informatie.

Wat is eigenwoningforfait?

Het eigenwoningforfait is een belasting over de waarde van jouw woning. Deze belasting wordt als volgt berekend: Uitgangspunt is de WOZ-waarde van jouw woning. Hierover wordt een bepaald percentage genomen. Bij woningen met een hoge waarde is dit percentage hoger dan bij woningen met een lagere waarde. Ligt de waarde van de woning tussen de
€ 75.000,00 en € 1.060.000,00 dan bedraagt dit percentage 0,75%. Het voornemen is om dit percentage te verlagen naar 0,6 % Dit bedrag moet je dan als fictief inkomen bij jouw belastbaar inkomen optellen. Je moet hierover vervolgens belasting betalen. Heb je een woning met een WOZ-waarde van € 250.000,00 dan betekent dit dus, op basis van het huidige tarief van 0,75% dat je op jaarbasis € 1.875,00 bij jouw inkomen moet optellen. Betaal je 37% belasting dan betekent dit dus netto € 693,00 extra belasting alleen omdat je eigenaar bent van een woning.

De Wet Hillen

Op 1 januari 2015 is de wet Hillen van kracht geworden. Deze wet bepaalt dat wanneer je een eigen woning hebt, maar geen hypotheekschuld, je een vrijstelling krijgt die even groot is als het bedrag van het eigenwoningforfait. In bovenstaand voorbeeld zou je dus aan de ene kant € 1.875,00 bij jouw inkomen moeten optellen. Aan de ander kant krijg je een vrijstelling van € 1.875,00. Per saldo betaal je daardoor geen extra belasting omdat je een eigen woning hebt.

Deze regeling geldt ook voor mensen met een kleine hypotheekschuld. Is het eigenwoningforfait hoger dan het bedrag dat je aan hypotheekrente aftrekt, dan mag je het bedrag salderen. Wij laten dit met een voorbeeld zien:
Stel dat je voor jouw eigen woning € 1.200,00 eigenwoningforfait moet aangeven. Aan rente en aftrekbare kosten heb je € 1.000,00 betaald. Per saldo is jouw eigenwoningforfait dan
€ 200,00.

Aflosboete

Veel burgers hebben deze maatregel in 2005 ervaren als een stimulans om hun hypotheek versneld af te lossen. Velen zijn boos dat, nu zij dit gedaan hebben, de nieuwe regering het voornemen heeft om de wet Hillen af te schaffen waardoor zij in de toekomst ook het eigenwoningforfait bij hun belastbaar inkomen moeten optellen. In de media wordt daarom gesproken over ‘aflosboete’.

Effecten verdeeld over 30 jaar

De afschaffing van de wet Hillen zal gespreid over een periode van maar liefst 30 jaar gebeuren. Voor iemand met een woning met een waarde van € 250.000,00 en een inkomen van meer dan € 68.000,00 betekent dit in de komende 10 jaar men gemiddeld € 10,- per maand duurder uit is dan nu. Bij ouderen met een klein pensioen is dit gemiddeld € 5,00 per maand.

Als financieel adviseur begrijpen wij dat veel mensen boos zijn. Maar kijken wij naar de financiële effecten, dan denken wij dat de effecten voor de meeste van onze relaties op te vangen zijn. Heb je vragen over de uitwerking van deze maatregel voor jouw persoonlijke situatie of maak je je zorgen? Aarzel niet en neem contact op met een van onze adviseurs. Dat is HypotheekCompany Helping People.


Terug naar overzicht Actueel