Wat is hypotheekadvies anno 2023

Alleen dan kan jouw adviseur voldoen aan de eisen die de WFT stelt en een kwalitatief hoogwaardig hypotheekadvies geven.

Hypotheekadvies in 2023; Help, waarom al die vragen?

Tijdens het adviestraject heb jij wellicht als consument het gevoel dat de adviseur je het spreekwoordelijke hemd van het lijf vraagt. Maar waarom stellen onze adviseurs al die vragen? Dat leggen we graag aan je uit.

Niet alleen de eisen waaraan een hypotheek moet voldoen worden steeds verder aangescherpt. Ook zijn er steeds strengere eisen waaraan de hypotheekadviseur moet voldoen als het gaat om het adviestraject. Deze eisen worden opgesteld door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM is van mening dat het hypotheekadvies kwalitatief waardig moet zijn en heeft als gevolg daarvan eisen opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (WFT). Het gehele adviestraject is onder te verdelen in vier stappen:

  • Stap 1: Inventariseren
  • Stap 2: Analyseren
  • Stap 3: Adviseren
  • Stap 4: Nazorg

Alle adviseurs van HypotheekCompany doorlopen deze stappen samen met jou. Per stap komen een aantal zaken aan de orde.

Stap 1: Inventariseren

Tijdens deze fase staat de kennismaking tussen de adviseur en jou centraal. De adviseur inventariseert op hoofdlijnen jouw doelstellingen, risicobereidheid, kennis, ervaring en financiële positie. Voor jou en de adviseur is het van belang om er tijdens deze fase achter te komen of de adviseur wat voor je kan betekenen. De adviseur dient jou tevens te informeren over de inhoud van de dienstverlening, de kosten en wijze waarop deze eventueel worden gefinancierd. Zodra jij en de adviseur besluiten om samen het adviestraject te doorlopen, is het tijd voor stap 2.

Stap 2: Analyseren

In deze fase vertaalt de adviseur alle informatie uit de vorige fase naar de mogelijkheden voor een hypotheek. De adviseur zal veel gedetailleerder gaan inventariseren. Voor jou volgt hierbij een aantal op maat gesneden berekeningen waarbij gekeken wordt naar zowel huidige situatie als toekomst.

Stap 3: Adviseren

In deze fase geeft de adviseur het hypotheekadvies aan jou. De hypotheekconstructie die aansluit bij jouw specifieke wensen en situatie.

Stap 4: Nazorg

De taak van de HypotheekCompany adviseur stopt niet bij het geven van advies. Ook nazorg is uitermate belangrijk. In de toekomst kunnen wijzigingen op het gebied van doelstellingen, risicobereidheid of in de financiële positie plaatsvinden. Het is van groot belang dat het gegeven advies blijft aansluiten bij jouw wensen en doelstellingen.

Dus waarom al die vragen voor jouw hypotheekadvies?

Alleen dan kan jouw adviseur voldoen aan de eisen die de WFT stelt en een kwalitatief hoogwaardig advies geven.