Laatste nieuws over geldverstrekkers

In deze Helping People liveblog vind je alle informatie over de ontwikkelingen bij geldverstrekkers in ons assortiment. Wij schakelen dagelijks met geldverstrekkers en alle wijzigingen worden hier direct vermeld. Doe er je voordeel mee! Dat is HypotheekCompany Helping People.

 


Rentewijzigingen en verwerkingstermijnen

Houd voor alle geldverstrekkers rekening met oplopende verwerkingstermijnen!. Alle actuele verwerkingstermijnen vind je op ons extranet en realtime in Splickr. Klik hier om het te openen. Geen inlog? Mail ons.

Ook de eerste rentestijgingen zijn aangekondigd. In de HypotheekCompany rentebox vind je alle actuele informatie.

NHG komt met uniforme corona vragenlijst
27 mei 2020: NHG heeft een uniforme vragenlijst opgesteld. Klik hier om deze te openen. Let op: er is nog geen overzicht welke geldverstrekkers dit formulier toestaan. Veel geldverstrekkers hebben een eigen formulier.

Digitaal ondertekenen
Benieuwd bij welke geldverstrekker je stukken digitaal mag ondertekenen? Speciaal voor jou hebben wij navraag gedaan voor de volgende documenten:
– Rente aanbod
– Sepa machtiging
– Bindend aanbod
– Koopakte
– Werkgeversverklaringen

Klik hier voor het totaaloverzicht en uiteraard staat het hieronder per geldverstrekker netjes aangegeven.


Betaalproblemen?
Let op: Klik hier voor een totaaloverzicht van mogelijkheden bij geldverstrekkers voor klanten met betaalproblemen.


Let op: Belangrijke informatie voor ondernemers!
Ondernemers die een hypotheek met NHG willen aanvragen krijgen vanaf 30 maart een extra vragenlijst om in te vullen. Hij/zij moet aangeven of zijn onderneming financieel wordt getroffen door de coronacrisis. Het zijn 5 open vragen, de consequenties zijn per geval anders.


22-9-2020

Let op renteverlaging per 23 september

15-09-2020

Let op renteverlaging 16 september

10-9-2020

Let op renteverlaging per 11 september

25-8-2020

Let op renteverlaging per 26 augustus

19-8-2020

Vanaf 14 september a.s. biedt ABN AMRO rentemiddeling alleen nog aan voor een rentevaste periode van 5 en 10 jaar. De rentevaste periode van 15 jaar komt te vervallen.

18-8-2020

Let op renteverlaging per 19 augustus 2020

12-8-2020

Let op rentewijziging per 12 augustus

9-6-2020

Wanneer gebruik je welke vragenlijst?

 • Heeft jouw klant zakelijk inkomen? Gebruik dan de vragenlijst van ABN AMRO
 • Heeft jouw klant inkomen uit loondienst? Dan kan zowel het formulier van ABN AMRO als het formulier van NHG gebruikt worden.

29-5-2020

Vanaf 2 juni worden nieuwe offertes automatisch met 6 maanden verlengd. Een verlengingsovereenkomst laten ondertekenen is niet meer nodig.

19-5-2020

Renteverlaging per 20 mei

11-5-2020

Tijdelijke maatregel acceptatiebeleid conform NVB geldigheidsduur documenten van 3 maand 2 maanden (werkgeversverklaring, salarisstrook, intentieverklaring, perspectiefverklaring/arbeidsmarktscan). Op offertedatum max 2 maanden oud en afgegeven na 15 mrt 2020.

 • Voor piloten in dienst van een Nederlandse luchtvaartmaatschappij mag je geen rekening meer houden met toekomstige inkomensstijgingen anders dan een onvoorwaardelijke inkomensstijging binnen 6 maanden.
 • Medici
  Voor medisch personeel werkzaam in een ziekenhuis geldt een versoepeling. Voor hen mag een werkgeversverklaring worden gebruikt die vóór 15 maart 2020 is afgegeven.

4-5-2020

Let op: renteverlaging 6 mei

1-5-2020

Terugbetalingstermijn van betaalpauze versoepeld. Vanuit het ministerie is de regeling versoepeld. Zodra het is uitgewerkt en ABN AMRO weet wat het voor klanten betekent volgt communicatie.

14-4-2020

Let op: Renteverhoging per 17 april

10-4-2020

Gewijzigd proces: Akkoord van klanten per e-mail. Kunnen jouw klanten het bindend aanbod of verlengingsovereenkomst fysiek niet ondertekenen? Neem dan contact met ons op. Je ontvangt dan een e-mail van ABN die jouw klant kan gebruiken om zijn akkoord te geven. Stel dus niet zelf een e-mail op zoals in eerdere communicatie aangegeven.

Let op: deze documenten moet je later nog wel mét handtekening aanleveren.

Betaalpauze: 3 maanden is mogelijk. Houd rekening met een verwerkingstijd van een week.

3-4-2020

Let op: Vanaf 6 april bij alle nieuwe aanvragen aanvullende vragen over het effect van de coronacrisis op het inkomen van klanten. Extra document “Inkomensonderbouwing tijdens corona” (verplicht voor zowel loondienst als ondernemers).

Hypotheekdossier niet tijdig compleet? Neem contact op voor de mogelijkheden

Digitaal ondertekenen toegestaan voor Rente aanbod, bindend aanbod of verlengingsovereenkomst.

Tijdelijk geen annuleringkosten Woning Hypotheek

31-3-2020

Let op: renteverhoging per 3 april

Toestemmingsverklaring AVG: Akkoord via e-mail (tot 1 juni 2020)

25-3-2020

Onzichtbaar maken BSN tijdelijk niet nodig. Tot 1 juni heeft dit geen gevolgen voor beoordeling stukken. Waar mogelijk uitvoerbaar BSN graag onzichtbaar maken.

24-3-2020

BSN pas aanleveren door klant als hij/zij het bindend aanbod accepteert. Is er voor een aanvraag eerder een document nodig waar BSN op staat dan moet deze onzichtbaar worden gemaakt.

20-3-2020

3 maanden uitstel van betaling

Klanten die door de coronacrisis betaalproblemen hebben of verwachten voor hun hypotheek of leningen, biedt ABN AMRO onder voorwaarden een betaalpauze aan. Zij kunnen voor 3 maanden uitstel van rente en aflossing aanvragen. De klant betaalt als de pauze voorbij is en haalt dan de achterstand in.

Digitaal ondertekenen toegestaan voor: Rente aanbod

 


17-9-2020

Let op rentewijziging per 17 september

14-9-2020

Let op per 15 oktober accepteert Aegon geen documenten meer met een zichtbaar BSN. Deze documenten blokkeren ze automatisch.

8-9-2020

Let op rentewijziging per 8 september

26-8-2020

Let op rentewijziging per 26 augustus

12-8-2020

Let op rentewijziging per 12 augustus

5-8-2020

Rentewijziging per 5 augustus

30-6-2020

Vanaf 3 juli 2020 geen BSN meer toegestaan in acceptatieproces van Aegon. Er geldt een overgangsperiode tot 1 augustus.

17-6-2020

Let op: renteverhoging per vandaag!

27-5-2020

Let op: rentewijziging per vandaag

11-5-2020

Tijdelijke wijziging NVB: Voor definitief akkoord aanvragen vanaf 12 mei 2020 geldt een maximale geldigheid van twee maanden voor inkomensstukken. Deze gegevens moeten ook tenminste van na 12 maart 2020 zijn. Het gaat om de werkgeversverklaring, salarisstrook, arbeidsmarktscan, perspectiefverklaring (er mag sprake zijn van een nieuwe perspectiefverklaring of een herbevestiging van een oudere verklaring).

6-5-2020

Let op: Rentewijziging per 6 mei 2020

2-4-2020

Let op: Rentewijziging per vandaag

30-3-2020

Let op: verwerkingstermijnen lopen op.

Betalingsproblemen klanten? Aegon biedt maatwerkoplossing.

26-3-2020

Kan jouw klant niet bij de notaris verschijnen voor tekenen van de akte. Dan mag op afstand getekend worden.
Optie 1: Tekenen met volmacht
Optie 2: Passeren zonder klant. Op uitdrukkelijk verzoek en onder eindverantwoordelijkheid van de notaris is Aegon bereid mee te werken. Voorwaarde is tevens dat uit het slot van de hypotheekakte afdoende blijkt:
– dat ook uit de akte blijkt
– alle partijen met deze afwijking akkoord gaan
– waarom de klant niet kan tekenen
De notaris is verantwoordelijk voor de juiste weergave in de akte.

19-3-2020

Digitaal ondertekenen toegestaan voor: Rente aanbod, Sepa machtiging, Koopakte en Werkgeversverklaring.

 


20-5-2020

Vrijdag gesloten

9-4-2020

 • Allianz gaat coulant om met tekentermijn voor het bindend aanbod
 • Indicatieve aanbod hoeft niet getekend te worden, maar wel retour om dossier compleet te maken.

7-4-2020

Let op: renteverhoging per 10 april. Aanvragen oude rente uiterlijk 9 april 15.00 uur indienen.

En  verwerkingstermijnen lopen op.

3-4-2020

Betaalproblemen klanten? Maatwerkoplossing mogelijk

19-3-2020

Het indicatieve aanbod kunnen we vanwege technische redenen nog niet achterwege laten. U mag deze als adviseur wel zelf tekenen. Wat betreft het bindende aanbod mag uw klant of een duidelijke fotokopie maken van het bindend aanbod met zijn geschreven handtekening, of een digitale handtekening zetten.

19-3-2020

Digitaal ondertekenen toegestaan voor: Rente aanbod en Sepa machtiging


2-9-2020

Let op renteverlaging per 3 september

8-4-2020

Let op: Renteverhoging per 13 april.

2-4-2020

Betaalproblemen: Maatwerkoplossing mogelijk

20-3-2020

Je kunt voor identificatie en verificatie op afstand ook de volgende methode hanteren:

 • Identificatie check: vermeld op Kopie ID of Paspoort uitgebreide check uitgevoerd door (naam adviseur)

En vergelijk daarbij de persoonsgegevens van minimaal 3 documenten met elkaar.

 • Bij inkomen uit loondienst: (kleuren)kopie ID of paspoort, loonstrook en koopovereenkomst, optioneel bankafschrift met NAW-gegevens
 • Bij inkomen uit bedrijf: (kleuren)kopie ID of Paspoort, kopie inschrijving kvk en koopovereenkomst, optioneel bankafschrift met NAW-gegevens.

Bindend aanbod. De bindende offerte die jouw klant heeft  ontvangen blijft geldig. Klanten die nu willen annuleren door (verwacht) inkomensverlies vanwege de Coronasituatie kunnen dit kosteloos doen

Renteaanbod uitgebracht. Is de bindende offerte nog niet uitgebracht? Dan geldt het bestaande acceptatiebeleid. Ze gaan uit van laatst bekende situatie (en ingediende inkomensstukken) die van toepassing zijn op moment van uitbrengen bindende offerte.

Ondertekenen renteaanbod is niet meer vereist. In plaats daarvan is een bericht voldoende dat de klant gebruik wil maken van het rente aanbod.

Digitaal ondertekenen toegestaan voor: Bindende offerte en verkoopovereenkomst


20-3-2020

Voor klanten met betaalproblemen zoekt a.s.r. in goed overleg een oplossing.

18-3-2020

Digitaal ondertekenen toegestaan voor: renteaanbod, sepa-machtiging, bindend aanbod, koopakte en werkgeversverklaring.

Voorwaarden digitale handtekening. Indien geen programma beschikbaar mag e-mail met akkoord van jouw klant ook.

In de mail bij renteaanbod moet staan:

 • Bevestiging dat klant(en) akkoord is/zijn met het renteaanbod
 • Bevestiging dat klant(en) akkoord is/zijn met sepa machtiging
 • Het IBAN nummer waarop geïncasseerd mag worden
 • De naam en plaats van het notariskantoor waar de akte gepasseerd wordt

In de mail bij het bindend aanbod moet het volgende staan:

 • Bevestiging dat klant(en) akkoord is/zijn met de hypotheekofferte
 • BSN van alle schuldenaren

22-9-2020

Let op rentewijziging per 23 september

10-9-2020

Let op rentewijziging per 11 september

30-7-2020

Per 1 augustus wordt de acceptatiegids van Attens Hypotheken gewijzigd. Het aangepaste beleid als gevolg van corona blijft van kracht.

16-7-2020

Attens werkt nu ook met de Inkomensbepaling Loondienst (IBL)

25-5-2020

Let op bij het aanleveren van inkomensgegevens. Vanaf 11 mei mag de werkgeversverklaring, de salarisstrook én het bewijs van bijschrijving salaris niet ouder dan 2 maanden zijn!

14-5-2020

Voor renteaanbiedingen vanaf 16 mei geldt:

 • Bij ons renteaanbod vragen wij een legitimatiebewijs van de klant zonder burgerservicenummer.
 • Bij onze offerte (bindend aanbod) vragen wij een legitimatiebewijs met burgerservicenummer. Wij mogen namelijk niet eerder dan dát moment het burgerservicenummer van de klant opslaan.

11-5-2020

Let op: renteverhoging per 13 mei

11-5-2020

let op bij het aanleveren van inkomensgegevens. Vanaf 11 mei mag de werkgeversverklaring, de salarisstrook én het bewijs van bijschrijving salaris niet ouder dan 2 maanden zijn!

23-4-2020

Let op: Renteverhoging per 25 april

14-4-2020

Let op: renteverhoging per 15 april

27-3-2020

Let op: renteverhoging per 30 maart

24-3-2020

Let op langere verwerking, rente aanbod 6 werkdagen.

Antwoord 3 veelgestelde  vragen:

 • Kan mijn klant de offerte digitaal ondertekenen?
  Ja. Deze optie heeft uw klant altijd al bij ons. Natuurlijk verandert corona daar niets aan.
 • Hoe gaan jullie om met klanten die werktijdverkorting hebben?
  Wij volgen ons acceptatiebeleid. Wij nemen werktijdverkorting mee als standaard inkomen.
 • Wat kan ik doen als mijn klant niet op tijd kan tekenen of passeren?
  Neemt u contact met ons op dan bespreken we gezamenlijk wat de mogelijkheden zijn.

Betaalproblemen

Wat is er mogelijk?
– Jouw klant kan uitstel van betaling aanvragen;
– Jouw klant kan afspraken maken over een (tijdelijk) lagere maandlast
– ZZP-ers of kleine ondernemers kunnen passende maatwerkafspraken maken

19-3-2020

Digitaal ondertekenen toegestaan voor: Rente aanbod, Sepa machtiging, Bindend aanbod, Koopakte en Werkgeversverklaring


16-9-2020

Let op rentewijziging per 18 september

26-8-2020

Let op rentewijziging per 28 augustus

20-8-2020

Let op rentewijziging per 21 augustus

12-8-2020

Let op rentewijziging per 14 augustus

6-8-2020

Let op rentewijziging per 7 augustus

22-7-2020

Let op: rentewijziging per 24 juli

24-6-2020

Let op: rentewijziging per 25 juni

23-6-2020

Nieuw coronaformulier bijBouwe. Klik hier

19-6-2020

Let op: renteverhoging per 22 juni

17-6-2020

Vanaf morgen (18 juni) opent bijBouwer weer de deuren. Ze zijn weer te vinden in de rentetarieven 0-106% LTV (niet-NHG) en 15-30 jaar rentevast. Let op: Per 22 juni volgt er een renteverhoging.

10-6-2020

Let op: bijBouwe aanvragen zijn vanaf aanstaande vrijdagochtend tijdelijk niet mogelijk. Heb je nog aanvragen? Dien deze dan zsm, maar uiterlijk donderdag voor 16.00 uur in.

20-5-2020

Let op: rentewijziging per 22 mei

13-5-2020

Let op rentewijziging per 15 mei

7-5-2020

Let op: rentewijziging 8 mei en rentetarieven 15-30 jaar, meer dan 95% LTV niet meer beschikbaar

29-4-2020

Let op: rentewijziging per 1 mei

28-4-2020

Zo zijn er vanaf heden tijdelijk geen NHG-rentes meer beschikbaar, net als de 7 & 10-jaars tot 75% LTV.

23-4-2020

Let op: NHG tarieven tijdelijk NIET beschikbaar

23-4-2020

Let op: rentewijziging per 24 april

15-4-2020

Let op: Rentewijziging per 17 april

26-3-2020

Let op: Rentewijziging per 27-3-2020

20-3-2020

Digitaal ondertekenen toegestaan voor: Rente aanbod, Sepa machtiging, Bindend aanbod, Koopakte en Werkgeversverklaring

Digitaal ondertekenen mag. De standaard voorwaarden gelden nog steeds:

 • Handtekening moet zichtbaar zijn op het document zelf
 • Handtekening moet gecontroleerd worden aan de hand van het identiteitsbewijs van de klant

Dit geldt voor de door hun verstrekte documenten (garantieverklaring, bindende offerte en ontruimingsverklaring).

Acceptatietermijn verruiming

Ook hebben ze besloten de acceptatietermijnen van deze documenten te verruimen:

 • De garantieverklaring moet binnen de standaard 3 weken (digitaal) ondertekend worden óf er moet in deze 3 weken een email met akkoord vanuit de klant/adviseur worden gestuurd.
 • De bindende offerte moet (digitaal) ondertekend worden, maar dit mag buiten de standaard 2 weken. Deze moet wel binnen de geldigheid van de offerte worden aangeleverd en minimaal 3 dagen voor passeren.

Deze maatregelen gelden in ieder geval tot eind april. Als het nodig blijkt te zijn om deze maatregelen te verlengen, dan doen ze dat.


10-9-2020

Let op rentewijziging per 11 september

Verbetering Inkomensbepaling Loondienst. Het is dan ook niet meer mogelijk om bij een inkomen type C een vast dienstverband aan te tonen waardoor BLG het inkomen alsnog kan meenemen. In deze gevallen kun je de Handig! Tool niet gebruiken en zal er een werkgeversverklaring moeten worden aangeleverd.

22-7-2020

Box 3 toets bij beoordelen compleet dossier.

20-7-2020

Let op rentewijziging per 22 juli

22-6-2020

Let op: Rentewijziging per 23 juni

19-6-2020

Let op: Rentewijziging per 23 juni 2020

10-6-2020

Let op: rentewijziging per 11 juni

27-5-2020

Hypotheekofferte nieuwbouw 12 maanden geldig

13-5-2020

Let op: rentewijziging per 15 mei

Oude huis al verkocht? Dan verstrekt BLG de hypotheek als:

 • de ontbindende voorwaarden verlopen zijn en de woonlasten gedurende de tijdelijk situatie met twee huizen betaalbaar zijn.
 • De bankgarantie van de te verkopen woning is opgenomen in de koopakte
 • Is de bankgarantie niet opgenomen in de koopakte? Dan moet de klant voldoende middelen hebben om de dubbele woonlasten 1 jaar te betalen.

Overbruggingskrediet bij een niet verkochte woning

 • Maximale overbrugging bij niet verkochte woning is verlaagd naar 90%. Aanvragen tot max 99% is mogelijk maar aanvrager moet dan aantonen een waardedaling van 10% te kunnen dragen.

8-5-2020

Voor nieuwe hypotheekaanvragen vul je de aanvullende vraag in voor aanvragen met niet vaste inkomens.

 • Bij het uitbrengen van een renteaanbod wordt er een dossierstuk toegevoegd voor uploaden formulier
 • Een werkgeversverklaring en salarisstrook zijn op offertedatum max 8 weken oud (dateren tenminste van na 12 mrt 2020)
 • Een Arbeidsmarktscan, Perspectiefverklaring of inkomensbepaling loondienst zijn op de offertedatum max 8 wkn oud en dateren van na 12 mrt 2020

Voor lopende aanvragen met niet vast inkomen moet je de extra vraag beantwoorden, ook als het dossier al compleet is. Na ontvangst formulier volgt beoordeling. Voor lopende en complete dossiers wordt geen extra stuk opengezet. Je stuurt het formulier dan per mail.

Voor welke inkomens formulier invullen?

 • Aanvragers met tijdelijk dienstverband formulier altijd nodig
 • Aanvragers met een intentieverklaring tot vast dienstverband afgegeven na 12 maart? Dan hoef je niets te doen. Voor 12 maart? Nieuwe werkgeversverklaring aanleveren of formulier invullen.
 • Aanvragers met Inkomensbepaling Loondienst. Voer berekening “handig tool” nogmaals uit. Bij letter A, B of D hoef je niets te doen. Bij letter C kan de klant geen gebruik maken van inkomensbepaling. Volg dan regels tijdelijk dienstverband. Altijd aanvullende vraag nodig met bijbehorende stukken.
 • Aanvragers met perspectiefverklaring of Arbeidsmarktscan

7-5-2020

Belangrijke aanpassingen:

 • Vanaf 7 mei:
  • Voor hypotheekaanvragen van aanvragers zonder een vast inkomen stellen ze een aanvullende vraag (dmv formulier zowel bij NHG als niet NHG)
  • Voor nieuwe aanvragen mogen de werkgeversverklaring en salarisstrook op offertedatum maximaal 8 weken oud zijn, en dateren tenminste van na 12 maart 2020
  • Voor nieuwe aanvragen gelden aanvullende acceptatiecriteria bij het afsluiten van een overbruggingskrediet en de ontbindende voorwaarden

Let op: Als de Bindende offerte al is afgegeven hoeft het formulier niet ingevuld te worden.

6-5-2020

Let op: de verwerkingstermijnen lopen op als gevolg van de enorme hoeveelheid aanvragen.

Maatwerk bij hypotheken met een niet vast inkomen en aanpassing acceptatienormen. BLG biedt maatwerk voor aanvragers met een niet vast inkomen. Ze kijken in de komende periode ook vooruit en niet enkel naar het inkomen uit het verleden. Er gelden aanvullingen op de Regels voor het verstrekken van een  BLG Hypotheek.

4-5-2020

Let op: rentewijziging per 6 mei

21-4-2020

Wijziging aanvraagproces. Bij het vaststellen van het zakelijk inkomen voor ondernemers biedt BLG Wonen maatwerk. Dit betekent dat ze niet per branche, maar per aanvraag beoordelen wat verantwoord is. Vanaf nu is een extra formulier toegevoegd aan de werkwijze voor vaststellen zakelijk inkomen.

15-4-2020

Let op: Rentewijziging per 17 april

3-4-2020

Let op: rentewijziging per 7 april

27-3-2020

Digitaal ondertekenen toegestaan voor alle documenten die terug moeten worden gestuurd. Identificatie op afstand mogelijk.

20-3-2020

Klanten met betalingsproblemen. BLG biedt de optie om hypotheek aan te passen. Aflosvorm of rentemiddeling bijvoorbeeld.

Digitaal ondertekenen toegestaan voor: Werkgeversverklaring


24-9-2020

Let op renteverlaging per 28 september

17-9-2020

Let op renteverlaging per 21 september

10-9-2020

Let op renteverlaging per 14 september

2-9-2020

Let op renteverlaging per 7 september

26-8-2020

Let op renteverlaging per 31 augustus

19-8-2020

Let op renteverlaging per 24 augustus

12-8-2020

let op renteverlaging per 17 augustus

29-7-2020

Let op renteverlaging per 3 augustus

16-7-2020

Let op rentewijziging per 20 juli

2-7-2020

Let op: renteverlaging per 6 juli

18-6-2020

Let op: renteverlaging per 22 juni

20-5-2020

Let op: renteverhoging 25 mei

13-5-2020

Let op: renteverhoging per 18 mei

29-4-2020

Let op: renteverhoging per 4 mei

21-4-2020

Let op: renteverhoging per 24 april

14-4-2020

Let op: renteverhoging per 17 april

7-4-2020

Let op: Renteverhoging per 10 april

1-4-2020

Let op: renteverhoging per 6 april

26-3-2020

Het IA mag ongetekend door de klant worden geretourneerd. Vanwege technische en procesmatige redenen moet de u het IA wel blijven aanleveren via HDN (DA/DX) binnen de toepasselijke standaardtermijn van 2 of 3 weken.

Verruiming tekentermijn Hypotheekaanbod, Bindend Krediet Aanbod (BKA)

Het BKA moet (digitaal) ondertekend worden, maar dit mag buiten de toepasselijke standaard 2 of 3 weken termijn. Het BKA moet wel binnen de geldigheidsduur van de offerte en minimaal 3 dagen voor passeren van de hypotheek worden aangeleverd.

Onder digitale handtekening verstaan ze alle mogelijke manieren om een handtekening op het BKA te krijgen/zetten. Ondanks het niet kunnen verifiëren worden ze wel geaccepteerd. Goede dossiervorming is extra van belang. Waarborg dit. Deze aanpassingen gelden in ieder geval tot eind april.

Identificatie op afstand is toegestaan.

25-3-2020

Betaalproblemen als gevolg van de coronacrisis? Bij Centraal Beheer is drie maanden uitstel van betaling mogelijk. Op klantniveau wordt gekeken welke oplossing het beste is.

20-3-2020

Digitaal ondertekenen toegestaan voor: Koopakte en Werkgeversverklaring


10-9-2020

Rentewijziging per 11 september

15-7-2020

Let op rentewijziging per 17 juli

24-6-2020

Nieuwe aanvraagformulieren beschikbaar. Download ze via extranet.

29-4-2020

Let op: renteverhoging per 1 mei

8-4-2020

Let op: Renteverhoging per 10 april

19-3-2020

Digitaal ondertekenen toegestaan. De standaard voorwaarden gelden nog steeds:

 • Handtekening moet zichtbaar zijn op het document zelf
 • Handtekening moet gecontroleerd worden aan de hand van het identiteitsbewijs van de klant

Dit geldt voor de door ons verstrekte documenten (garantieverklaring, bindende offerte en ontruimingsverklaring).

Acceptatietermijn verruiming

Ook hebben ze besloten de acceptatietermijnen van deze documenten te verruimen:

 • De garantieverklaring moet binnen de standaard 3 weken (digitaal) ondertekend worden óf er moet in deze 3 weken een email met akkoord vanuit de klant/adviseur worden gestuurd.
 • De bindende offerte moet (digitaal) ondertekend worden, maar dit mag buiten de standaard 2 weken. Deze moet wel binnen de geldigheid van de offerte worden aangeleverd en minimaal 3 dagen voor passeren.

Deze maatregelen gelden in ieder geval tot eind april. Als het nodig blijkt te zijn om deze maatregelen te verlengen, dan doen ze dat.


23-6-2020

Florius heeft een nieuw explain formulier.

16-6-2020

Vanaf 1 juli 2020 is de respijttermijn voor het omzetten van een variabele rente twee werkdagen. Dit was vier.

24-3-2020

Digitaal ondertekenen NIET toegestaan 

 


10-9-2020

HollandWoont bestaat 1 jaar!

13-7-2020

Coronamaatregelen zijn verlengd tot 1 oktober

20-5-2020

Vrijdag telefonisch niet bereikbaar

30-3-2020

Maatregelen vanaf 6 april:

Overbruggingshypotheken blijven mogelijk. Maar alleen wanneer de bestaande woning al is verkocht.

27-3-2020

Digitaal ondertekenen nu ook toegestaan voor: Bindend Aanbod

Advies en identificatie op afstand is mogelijk. 

24-3-2020

Digitaal ondertekenen toegestaan voor: Rente aanbod, Sepa machtiging, Koopakte en Werkgeversverklaring


10-9-2020

Klantbeeldformulier Quion 9 voor nieuwe aanvragen onderdeel standaard stukkenlijst en opgenomen in renteaanbod.

27-8-2020

Let op!! Verplichte vragenlijst bij aanvragen Hypotrust Vrij leven Hypotheek

13-7-2020

Coronavragenlijst Comfort Hypotheek verplicht vanaf 14 juli

Bij de Hypotrust Comfort en Woon Bewust Hypotheek moet de beoordeling van zelfstandig ondernemers buiten NHG tijdelijk ook door rekenexperts worden uitgevoerd. Zij bepalen de hoogte van het inkomen op basis van de NHG rekenmethode. Daarmee vervalt dus tijdelijk de berekening volgens de 1-2-3 methode bij de Comfort Hypotheek.

Overige coronamaatregelen zijn verlengd tot 1 oktober.

20-5-2020

Vrijdag telefonisch niet bereikbaar

8-5-2020

Tijdelijke aanvullende acceptatievoorwaarden Comfort Hypotheek. Er dient een vragenlijst ingevuld te worden voor zowel lopende als aanvragen waarbij er nog geen bindende offerte is uitgebracht.

30-3-2020

Maatregelen vanaf 6 april:

Overbruggingshypotheken blijven mogelijk. Maar alleen wanneer de bestaande woning al is verkocht.

27-3-2020

Digitaal ondertekenen nu ook toegestaan voor: Bindend Aanbod
Geldt voor Hypotrust Vrij Leven en Elan Plus Hypotheek

Advies en identificatie op afstand is mogelijk voor ALLE labels. 

24-3-2020

Digitaal ondertekenen toegestaan voor: Koopakte en Werkgeversverklaring

Dit geldt voor alle labels van Hypotrust te weten: Hypotrust Comfort, Hypotrust Elan Plus, Hypotrust Vrij Leven en Hypotrust Woon Bewust.


22-9-2020

Let op rentewijziging per 24 september

15-9-2020

Let op renteverlaging per 17 september

8-9-2020

Renteverlaging 10 september

1-9-2020

Let op renteverlaging per 3 september

19-8-2020

Let op: extra aandacht voor kopie id bewijs bij hypotheekaanvraag.
– De tekst op de kopie is goed leesbaar en de foto is goed herkenbaar
– Alléén het BSN mag zijn doorgehaald
– Wanneer er een aanvraag wordt gedaan voor meerdere klanten, is er per klant een kopie aanwezig op een aparte pagina
– Bij een identiteitskaart op creditcardformaat is de voor- en achterkant gekopieerd
– De kopie moet gewaarmerkt zijn aan de hand van onderstaande vier waarmerkeisen: Tekst: “origineel gezien”, Datum van identificatie, Naam van de adviseur en Paraaf van de adviseur

29-7-2020

Vanwege de situatie rondom het coronavirus past ING het aanvraagproces tijdelijk aan. De aanpassing geldt voor aanvragen die vanaf nu worden ingediend. Heeft één van de aanvragers een dienstverband waarbij er geen sprake is van een intentieverklaring en er wordt aangegeven dat het dienstverband wordt beëindigd dan is een aanvullende klaring, voornemen tot beëindiging dienstverband, verplicht!

Identificatie op afstand verlengd tot nader orde

Loyaliteitsbonus kan worden ingezet tot 31 december 2020

14-7-2020

Vanaf 16 juli aanstaande moet voor beheermutaties waarbij een inkomenstoets is vereist, net als bij reguliere aanvragen, een aanvullende coronaverklaring worden ingevuld.

1-7-2020

Let op langere doorlooptijden en gewijzigd acceptatiebeleid

10-6-2020

Let op: Renteverhoging ING per 12 juni

26-5-2020

Let op: Voor hypotheekaanvragen vanaf dinsdag 2 juni geldt voor het aanleveren van de initiële stukken weer de standaard aanlevertermijn van 5 werkdagen. De tijdelijke verlenging van de aanlevertermijn van 5 naar 10 werkdagen komt hiermee ten einde.

20-5-2020

Vanaf maandag 25 mei 2020 verplicht om bij het opvragen van klantdata een document te uploaden waaruit de klanttoestemming blijkt.

15-5-2020

Tijdelijke wijziging aanvraagproces.

Heeft één van de aanvragers één van onderstaande aanstellingen én wordt het inkomen bepaald met een Inkomensbepaling Loondienst (voorheen Handig!)? Dan is een aanvullende coronaverklaring inzake dienstverband verplicht bij:

 • een tijdelijke aanstelling
 • een flexibel contract (bijv. nul-urencontract)
 • uitzendkracht zonder vaste aanstelling.

Aanvragers voor wie dit geldt, zijn herkenbaar aan de vermelding “C – niet vast” of “C2 – niet vast” op de Inkomensbepaling Loondienst. ING vraagt dit document automatisch op voor aanvragers voor wie dit geldt.

Voor alle aanvragen, ongeacht het soort dienstverband, geldt dat onderstaande documenten maximaal 8 weken oud mogen zijn op datum waarop het bindend aanbod wordt uitgebracht:

 • de werkgeversverklaring
 • het UWV-verzekeringsbericht
 • de Inkomensbepaling Loondienst
 • de salarisstrook
 • de aanvullende coronaverklaring (ondernemer)
 • de aanvullende coronaverklaring inzake dienstverband (tijdelijke aanstelling)
 • de perspectiefverklaring.

11-5-2020

Let op: aanlevertermijn van 10 dagen voor benodigde documenten is verlengd tot 20 mei

7-4-2020

Let op: Renteverhoging per 10 april

2-4-2020

 • Aanvullende verklaring voor inkomen uit eigen onderneming nodig vanaf vandaag.
 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging tbv behoud van werkgelegenheid (NOW) wordt door ING tot het toetsinkomen gerekend en wordt dus als regulier salaris behandeld.
 • Identificatie op afstand nu ook mogelijk (tot 1 juli 2020)
 • Tijdelijke aanlevertermijn verlengd van 5 naar 10 werkdagen (t/m 28 april)

1-4-2020

Let op: renteverhoging per 3 april. Aanvragen huidige rente uiterlijk 2 april 16.00 uur indienen.

26-3-2020

Digitaal ondertekenen vanaf nu mogelijk!

De volgende documenten kunnen, in ieder geval tot 1 juli, vanaf nu digitaal worden ondertekend:

 • Hypotheekofferte (bindend aanbod)
 • Werkgeversverklaring
 • Koopovereenkomst
 • Koop aannemingsovereenkomst
 • Sepa machtigingsformulier
 • Formulier Bepalen Fiscaal inwonerschap
 • Klantformulier ING

De handtekening moet op de juiste plaats in het document staan en goed leesbaar zijn.

Wat vragen we van jou bij de formulieren ‘Bepalen Fiscaal inwonerschap’ en ‘Klantformulier ING’
Voor zowel het formulier ‘Bepalen Fiscaal Inwonerschap’ als het ‘Klantformulier ING’ is het noodzakelijk dat je de handtekening (en) op deze formulieren vergelijkt met de handtekening op het identiteitsbewijs van de klant. Ter bevestiging vermeld je dan op beide formulieren “handtekening(en) vergeleken met identiteitsbewijs en akkoord”.

25-3-2020

Betaalproblemen als gevolg van coronavirus? ING biedt een maatwerkaanpak (reeds bestaande set regelingen voor hypotheekklanten). Voorbeeld kan zijn rentepauze of flexibele betalingsregeling. Ook jij kunt als adviseur kijken naar opties (tussentijdse rente aanpassing, aanpassing schuld- marktwaarde verhouding of productomzetting).

19-3-2020

Digitaal ondertekenen is vanaf 26 maart toegestaan. Zie boven. 


13-7-2020

Coronamaatregelen zijn verlengd tot 1 oktober

20-5-2020

Vrijdag telefonisch niet bereikbaar

27-3-2020

Digitaal ondertekenen nu ook toegestaan voor: Bindend Aanbod

Advies en identificatie op afstand is mogelijk. 

19-3-2020

Digitaal ondertekenen toegestaan voor: Rente aanbod, Sepa machtiging, Koopakte en Werkgeversverklaring

 


25-9-2020

Berichtgeving in media over sluiten rekening door Lloyds Bank. Klanten Lloyds Bank Nederlanden worden niet getroffen door brexit. Dit geldt alleen voor klanten van de Britse Lloyds Bank. Lloyds Bank GmbH heeft alle benodigde vergunningen om in NL actief te zijn, ook na Brexit.

21-9-2020

Let op renteverlaging per 23 september

21-9-2020

Voor hypotheekaanvragen met en zonder nhg kun je vanaf nu een inkomensverklaring aanvragen bij Raadhuys, Pentrax, Overviewz en Zakelijk Inkomen te Nieuwegein.

1-9-2020

Wijzigingen tijdelijke coronamaatregelen:

– aanvragen betaalpauze niet meer mogelijk vanaf 1 september
– overige tijdelijke regelingen worden verlengd tot 1 januari 2021

20-8-2020

Let op renteverlaging per 21 augustus

24-7-2020

Let op: renteverlaging per 28 juli

18-6-2020

Let op: renteverlaging per 19 juni

13-5-2020

Let op rentewijziging per 19 mei

8-5-2020

Belangrijke aanpassing beleid. Vanaf 13 mei gaat Lloyds Bank voor aanvragen van zelfstandig ondernemers zonder NHG werken met de inkomensverklaring van Raadhuys. Dit betekent dat je vanaf die datum geen nieuwe aanvragen meer kunt indienen waarbij Lloyds Bank de stukken zelf beoordeelt. Door de uitbreiding stelt Lloyds Bank geen maximum meer aan aantal BV’s en kun je complexere ondernemers onderbrengen.

Op advies van de NVB hanteren wij vanaf 11 mei 2020 een geldigheid van acht weken, dan wel twee maanden, voor de werkgeversverklaring en salarisstrook.

4-5-2020

Let op: renteverhoging per 8 mei

17-4-2020

Let op: renteverhoging per 22 april 2020

16-4-2020

Aanvullende informatie nodig. Heb jij klanten met verhoogd risico op inkomensdaling? Dan dient een vragenlijst ingevuld te worden.

9-4-2020

Let op: Renteverhoging per 14 april 2020

24-3-2020

Digitaal ondertekenen toegestaan voor: indicatief hypotheekaanbod. Indien een printer dan foto maken van de ondertekende pagina’s. Deze kan de klant naar jou mailen en kun je uploaden in Splickr.

Indien geen printer dan mail beantwoorden waar indicatief aanbod bij zit met daarin de volgende gegevens:

 • Leningnummer
 • Bevestiging dat de klant akkoord is met het indicatief hypotheekaanbod
 • Antwoord op vraag of de klant een eigen onderneming of inschrijving kvk heeft
 • Antwoord op vraag of de klant ander onroerend goed in eigendom heeft

Deze mail kun je uploaden.

Verlengen bindend hypotheekaanbod

Standaard is het aanbod zes maanden (180 dagen) geldig. Verloopt de termijn bijna en kan de klant nog niet passeren? Dan kan het in overleg worden  verlengd. Is de rente gestegen in de tussentijd? Dan betaalt de klant, net als anders, een bereidstellingsprovisie.

Overlijdensrisicoverzekering

Bij Lloyds Bank is een klant die meer dan 80% van de getaxeerde marktwaarde van de woning leent, verplicht om voor het deel boven deze 80% een overlijdensrisicoverzekering te hebben bij een gerenommeerde verzekeraar. Lukt het niet om de overlijdensrisicoverzekering voor het passeren van de hypotheek rond te krijgen? Bijvoorbeeld omdat de klant medisch moet worden gekeurd door een arts of de verzekeraar aanvullende vragen stelt? Dan hoeft dit het tijdig passeren van de hypotheek niet in de weg te staan.

Werkgeversverklaring aanleveren

Voor het correct aanleveren van een werkgeversverklaring zijn er twee alternatieven:

 • De werkgever kan de getekende werkgeversverklaring rechtstreeks aan ons e-mailen. Een firmastempel is dan niet nodig.
 • Maak gebruik van de Inkomensbepaling Loondienst.

Betaalpauze bestaande klanten

Klanten die door de coronacrisis betalingsproblemen hebben of verwachten, kunnen voor drie maanden uitstel van betaling van rente en aflossing bij ons aanvragen. De klant moet na de betaalpauze alsnog de bedragen voldoen. Voor de tijdelijke betaalpauze gelden de volgende voorwaarden:

 • De betalingsproblemen zijn veroorzaakt door het coronavirus en de genomen maatregelen.
 • De betalingsachterstand is ontstaan (of ontstaat) na 1 maart 2020.
 • De klant kan niet of onvoldoende terugvallen op de maatregelen die de overheid heeft geboden.
 • De klant kan niet of onvoldoende terugvallen op een financiële buffer.

19-3-2020

Wat kunt u van ons verwachten? En wat verwachten wij van u als adviseur?
U mag van ons verwachten dat wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten om een verantwoorde afweging te maken. Dat doen wij waar nodig in overleg met u. Twijfelt u over een (al lopende) aanvraag? Dan overleggen wij graag met u over een eventuele aanpassing van de aanvraag. Bent u er niet zeker van of het verstrekken van een hypotheek voor uw klant ook nu nog verantwoord is? Overweeg dan om uw advies aan te passen. Handig voor u om te weten is dat klanten ons geen annuleringskosten betalen, ook niet na verlenging.

Houd rekening met de ontbindende voorwaarden
U heeft altijd kunnen rekenen op onze afgesproken doorlooptijden. Dit is nu ook het geval, maar het kan zijn dat wij nu wat meer tijd nodig hebben om de beoordeling van uw aanvraag af te ronden. Houd hier rekening mee als de ontbindende voorwaarden binnenkort verlopen. Verleng deze als het kan op tijd of ontbind de koop in geval van twijfel.


22-9-2020

Let op rentewijziging per 23 september

15-9-2020

Let op rentewijziging per 16 september

8-9-2020

Rentewijziging per 9 september

1-9-2020

Let op rentewijziging vanaf 2 september

25-8-2020

Let op rentewijziging per 26 augustus

19-8-2020

Let op rentewijziging per 19 augustus

5-8-2020

Let op rentewijziging per 7 augustus

En risicoklasse non-NHG met een LTV >90% is weer beschikbaar.

30-7-2020

Per 1 augustus stopt de automatische verlenging met twee maanden van getekende hypotheekaanbiedingen. De geldigheidstermijn van het rentevoorstel blijft vooralsnog vier maanden.

29-7-2020

Let op rentewijziging per 31 juli

22-7-2020

Let op rentewijziging per 24 juli

15-7-2020

Let op rentewijziging per 17 juli

10-7-2020

Automatische verlenging getekende hypotheekaanbiedingen stopt per 1 augustus.

Beoordeling pas als dossier compleet is en niet meer per stuk.

08-07-2020

Let op rentewijziging per 10 juli

24-6-2020

Let op: rentewijziging per 26 juni

16-6-2020

Let op: rentewijziging per 17 en 19 juni 2020

10-6-2020

Hypotheekaanbiedingen twee maanden langer geldig. In ieder geval tot 1 juli wordt de geldigheid van alle getekende en teruggestuurde hypotheekaanbiedingen met twee maanden verlengd. Kosteloos.

risicoklasse <95% tijdelijk uitverkocht.

13-5-2020

Let op rentewijziging per 15 mei

8-5-2020

Hypotheekaanbod getekend? Nu 2 maanden verlenging zonder extra kosten.

6-5-2020

Let op: rentewijziging per 8 mei

30-4-2020

Geldigheidstermijn van alle getekende hypotheekaanbiedingen wordt verlengd met 2 maanden. Er komt geen nieuw aanbod. Geldigheidstermijn rentevoorstel blijft vooralsnog 4 maanden.

Passeren hypotheekakte. ‘Skype-aktes’ zijn toegestaan conform Tijdelijk wet Covid-19. Meld dit vooraf.

28-4-2020
Let op: renteverlaging per 29 april en verhoging per 1 mei.

22-4-2020

Let op: verwerkingstermijnen voor verhogingen 20 werkdagen!!!! En Renteverhoging per 24 april.

15-4-2020

Let op: renteverhoging per 17 april! Aanvragen huidige rente graag voor 16 april 15.00 uur indienen.

8-4-2020

Let op: Renteverhoging per 10 april! Aanvragen huidige rente voor donderdag 9 april 15.00 uur indienen

7-4-2020

Let op: ivm verwerkingstermijnen en sluiting ivm feestdagen gelden tijdig opvragen. Passeren 13 of 14 april, gelden 7 april voor 16.00 uur opvragen. (houd rekening met 7 dagen)

6-4-2020

Let op: Verwerkingstermijn 7 werkdagen!!!!

1-4-2020

Let op: renteverhoging per 3 april (aanvraag huidige rente uiterlijk 2 april om 16.00 uur indienen)

31-3-2020

 • Huidig acceptatiebeleid blijft van kracht
 • Acceptatieafdeling NIET meer telefonisch bereikbaar.
 • Identificatie op afstand toegestaan net als ID-bewijs digitaal aftekenen
 • Verlenging geldigheid hypotheekaanbod met 2 maanden

26-3-2020

Let op: renteverhoging per 27 maart!!! Huidige tarieven zijn geldig tot en met 26-3-2020.

19-3-2020

Digitaal ondertekenen toegestaan voor: Rente aanbod, Sepa machtiging, Bindend aanbod, Koopakte en Werkgeversverklaring


22-9-2020

Let op renteverlaging per 23 september

9-9-2020

Let op renteverlaging per 10 september

2-9-2020

Let op rentewijziging per 3 september

13-8-2020

Let op rentewijziging per 14 augustus

3-8-2020

Let op rentewijziging per 5 augustus

21-7-2020

Let op: rentewijziging per 23 juli

29-6-2020

Let op: rentewijziging per 1 juli

15-06-2020

Let op: rentewijziging per 17 juni

20-5-2020

Let op: Rentewijziging per 23 mei

13-5-2020

Let op rentewijziging per 15 mei

7-4-2020

Let op: Renteverhoging per 14 april.

20-3-2020

 • Tijdelijk hoeft een renteaanbod niet getekend te worden. Een e-mail met bevestiging is voldoende.
 • Het bindend renteaanbod is sowieso geldig tot en met 14 april 2020
 • De afslag afkoopwaarde beleggingspolissen verhogen ze van 10% naar 40%.
 • Bij een overbruggingshypotheek gaat de periode waarover dubbele lasten gedragen moeten kunnen worden van 6 naar 24 maanden.
 • Bij verkochte woningen waarvan de ontbindende voorwaarden zijn verstreken gaat de minimale periode waarover dubbele lasten gedragen moeten kunnen worden van 6 naar 12 maanden.
 • Contractueel overeengekomen intentieverklaringen worden als flexwerk beoordeeld.
 • Identificatie op afstand kan al geruime tijd bij Munt Hypotheken.
 • Speciale regeling voor klanten met betaalproblemen.

19-3-2020

Digitaal ondertekenen toegestaan voor: Rente aanbod, Sepa machtiging, Bindend aanbod, Koopakte en Werkgeversverklaring


8-5-2020

ORV medische keuring versoepeld vanwege corona, geen bloedtest meer.

21-4-2020

Let op: NN past de acceptatievoorwaarden van het overbruggingskrediet aan. Vanaf vandaag 17.00 uur is de overbrugging maximaal 92,5% van de aangetoonde marktwaarde, minus de hypotheek die rust op de woning!

24-3-2020

Digitaal ondertekenen toegestaan voor: Koopakte


24-9-2020

NIBC Direct heeft een nieuwe acceptatiegids. Download de recente versie op extranet.

17-9-2020

Let op rentewijziging per 18 september

10-9-2020

Rentewijziging per 11 september

2-9-2020

Let op rentewijziging per 3 september

28-8-2020

Let op rentewijziging per 28 augustus

21-8-2020

Let op rentewijziging per 21 augustus

12-8-2020

Let op rentewijziging per 13 augustus

30-7-2020

Let op rentewijziging per 3 augustus 2020

17-7-2020

Let op rentewijziging per 20 juli

13-7-2020

Let op rentewijziging per 14 juli

3-7-2020

Let op: renteverlaging per 6 juli

30-06-2020

Let op: Renteverlaging per 1 juli

18-6-2020

Let op: renteverhoging per 22 juni

12-6-2020

Let op: rentewijziging per 16 juni

20-5-2020

Let op: rentewijziging per 25 mei

1-5-2020

Let op: renteverhoging per 5 mei

21-4-2020

Let op: rentewijziging per 23 april

14-4-2020

Let op: Renteverhoging per 16 april (20 jr + 0,15% ,25 (-0,03% en 30 jaar – 0,03%)

7-4-2020

Let op: Renteverhoging per 10 april 20 jr NHG

3-4-2020

Let op: Renteverhoging per 6 april

25-3-2020

Betaalpauze. Hebben jouw klanten betaalproblemen als gevolg van het coronavirus dan kan onder voorwaarden een betaalpauze van drie maanden worden aangevraagd.

19-3-2020

Digitaal ondertekenen toegestaan voor: Rente aanbod, Sepa machtiging, Bindend aanbod, Koopakte en Werkgeversverklaring


24-9-2020

Nieuwe acceptatiebeleid per 1 oktober en wijzigingen in IKV beleid. Per 1 oktober geldt de 1-1-1- methode en tellen alle jaren even zwaar mee.

11-9-2020

Let op rentewijziging per 14 september

3-9-2020

Let op rentewijziging per 7 september

1-7-2020

Update acceptatiebeleid Basis en Plus

5-6-2020

Extra aflossen nu online mogelijk

2-6-2020

Nieuw: Aflossingsvrije Hypotheek in combinatie met Basisvoorwaarden.

7-5-2020

Vanaf 11 mei aangepaste maatregelen voor nieuwe aanvragen. De geldigheid van een aantal klantdocumenten zal worden ingekort.

28-4-2020

M.i.v. 28 april is digitaal ondertekenen van de hypotheekofferte mogelijk dmv iDIN.

23-4-2020

M.i.v. 22 april geldt een nieuwe update van het acceptatiebeleid Plus en Basis.

Enige wijziging is de toevoeging van de beslisboom relatiebeëindiging.

De beslisboom is opgesteld in geval van een verzoek tot ontslag in geval van relatiebeëindiging voor bestaande Rabobank hypotheken. Deze beslisboom is zowel van toepassing bij NHG als Rabobank voorwaarden. Het explainformulier is hier ook op aangepast.

17-4-2020

Inkomensbepaling Loondienst voorlopig niet meer mogelijk voor tijdelijke contracten en flexwerkers.

9-4-2020

Reminder: complementeer je aanvraag ivm oplopende hypotheekrente

Let op: renteverhoging per 14 april

3-4-2020

Let op: Renteverhoging per 6 april

1-4-2020

Wijziging acceptatievoorwaarden. Nieuwe gidsen staan op extranet.

27-3-2020

Let op: Renteverhoging per maandag 30 maart!

24-3-2020

Ondersteuning voor bedrijven.
– Verruimde BMKB-regeling voor ondernemers.
– Uitstel van aflossingsverplichtingen van financiering. Bedrijven krijgen de mogelijkheid tot uitstel van aflossing en kunnen daarvoor een verzoek indienen.

19-3-2020

Maatregelen acceptatie: Voorlopig geen wijzigingen acceptatiebeleid.

Klantidentificatie op afstand
Mogelijk door middel van ‘Advies op afstand’. Verplicht uitvoeren conform onderstaande stappen.

 • Voorafgaand aan de identificatie en verificatie op afstand heb je een kleurenkopie van het originele, geldige legitimatiebewijs van de klant ontvangen en beoordeeld.
 • Via een webcam wordt de klant met hetzelfde originele, geldige legitimatiebewijs in beeld gebracht. Jij stelt de identiteit van de klant vast en verifieert deze zorgvuldig aan de hand van de vooraf ontvangen kleurenkopie van het originele, geldige legitimatiebewijs van de klant; daarbij worden uitsluitend door de bank toegestane legitimatiebewijzen gebruikt.
 • De ingevulde (identificatie)gegevens op het aanvraagformulier te controleren en als deze gegevens niet juist en/of volledig zijn, deze te (laten) wijzigen of aan te (laten) vullen, zodat deze gegevens juist en volledig overeenkomstig op het aanvraagformulier zijn vastgelegd en voldoen aan het bepaalde in artikel 33 van de WWFT.
 • Jij vermeldt op de kleurenkopie van het originele, geldige identiteitsbewijs van de klant dat verificatie heeft plaatsgevonden door middel van identificatie op afstand en stuurt deze aan de bank.
 • Jij verstrekt op verzoek aanvullende relevante informatie met betrekking tot de door hem verrichte identificatie.

Klanten met betaalproblemen: Mogelijkheden om tijdelijk de hypotheekbetaling stop te zetten. Dit kan voor een periode van 3 maanden. Hierdoor ontstaat een betaalachterstand. Later wordt afgesproken hoe deze wordt terugbetaald.

19-3-2020

Digitaal ondertekenen NIET toegestaan


13-7-2020

Let op: Renteverhoging per 13 juli 2020

01-05-2020

Let op: renteverhoging per 4 mei

24-4-2020

Let op: Renteverhoging per 27 april 2020

17-4-2020

Let op: Renteverhoging per 20 april

10-4-2020

Let op: renteverhoging per 14 april

6-4-2020

Let op: Renteverlaging per vandaag

 

Klanten met betaalproblemen? Maatwerkoplossing is mogelijk

Digitaal ondertekenen: Koopakte en werkgeversverklaring toegestaan.

 


7-4-2020

Tijdelijke aanpassingen beleid:

 • Nieuwe aanvragen bedrijfsruimten, bedoeld voor de exploitatie van hotels, restaurants of cafés, non-food retail of showrooms in de auto-industrie nemen ze tijdelijk NIET in behandeling. Zodra omstandigheden zodanig zijn dat voor deze onderpanden op een verantwoorde manier een lening kan worden verstrekt zullen ze dat ook doen. Aanvragen boven 2,5 miljoen is maatwerk.
 • Financieringsaanvraag combinatiepand (winkelruimt met appartement daarboven bv). Dat is mogelijk.
 • Gevolgen maximale LTV? Voor residentieel vastgoed max LTV 80%, en combinatiepanden 75% LTV. Commercieel vastgoed tijdelijk maximaal LTV 60%. Handelsfinancieringen tijdelijk tot 70%. Voor alle aanvragen geldt dat LTV wordt berekend over dat wat het laagste uitvalt: de koopsom van het pand of de marktwaarde uit het taxatierapport.
 • Verzoek voor een depot indienen? Nog steeds mogelijk.
 • Lopende aanvraag? Indien de wijziging gevolgen heeft nemen ze contact op.

3-4-2020

Klanten met betaalproblemen? Maatwerkoplossing is mogelijk

Ondertekening bij notaris kan zonder dat klant er zelf bij is indien vooraf een notariële volmacht is afgegeven.

19-3-2020

Digitaal ondertekenen NIET toegestaan 

Nog geen aanvullende informatie ontvangen.


13-7-2020

Coronamaatregelen zijn verlengd tot 1 oktober

20-5-2020

Vrijdag telefonisch niet bereikbaar

30-3-2020

Maatregelen vanaf 6 april:

Overbruggingshypotheken blijven mogelijk. Maar alleen wanneer de bestaande woning al is verkocht.

27-3-2020

Digitaal ondertekenen nu ook toegestaan voor: Bindend Aanbod

Advies en identificatie op afstand is mogelijk. 

19-3-2020

Digitaal ondertekenen toegestaan voor: Rente aanbod, Sepa machtiging, Koopakte en Werkgeversverklaring


14-9-2020

Let op renteverlaging per 16 september

19-8-2020

Let op renteverlaging per 20 augustus

3-8-2020

Let op rentewijziging per 5 augustus

30-7-2020

Per 1 augustus wordt de acceptatiegids van Syntrus Achmea gewijzigd. Het aangepaste beleid als gevolg van corona blijft van kracht.

16-7-2020

Vanaf vandaag werkt Syntrus Achmea ook met de Inkomensbepaling Loondienst (IBL)

25-5-2020

let op bij het aanleveren van inkomensgegevens

Vanaf 11 mei mag de werkgeversverklaring, de salarisstrook én het bewijs van bijschrijving salaris niet ouder dan 2 maanden zijn!

15-5-2020

Let op renteverhoging per 18 mei. Ivm HDN update moet aanvraag dus vandaag (voorkeur voor 16 uur) binnen zijn.

15-5-2020

Voor renteaanbiedingen vanaf 16 mei geldt:

 • Bij ons renteaanbod vragen wij een legitimatiebewijs van de klant zonder burgerservicenummer.
 • Bij onze offerte (bindend aanbod) vragen wij een legitimatiebewijs met burgerservicenummer. Wij mogen namelijk niet eerder dan dát moment het burgerservicenummer van de klant opslaan.

Uiteraard is het burgerservicenummer geen issue meer bij een aanvraag voor een onderhandse opname of verhoging van de hypotheek. Dan hebben wij die gegevens namelijk al.

11-5-2020

let op bij het aanleveren van inkomensgegevens. Vanaf 11 mei mag de werkgeversverklaring, de salarisstrook én het bewijs van bijschrijving salaris niet ouder dan 2 maanden zijn!

6-5-2020

Let op: renteverhoging per 8 mei 2020

17-4-2020

Let op: renteverhoging per 21 april 2020

24-3-2020

Let op langere verwerking, rente aanbod 6 werkdagen.

3 veelgestelde vragen:

 • Kan mijn klant de offerte digitaal ondertekenen?
  Ja. Deze optie heeft uw klant altijd al bij ons. Natuurlijk verandert corona daar niets aan.
 • Hoe gaan jullie om met klanten die werktijdverkorting hebben?
  Wij volgen ons acceptatiebeleid. Wij nemen werktijdverkorting mee als standaard inkomen.
 • Wat kan ik doen als mijn klant niet op tijd kan tekenen of passeren?
  Neemt u contact met ons op dan bespreken we gezamenlijk wat de mogelijkheden zijn.

Betaalproblemen

Wat is er mogelijk?
– Jouw klant kan uitstel van betaling aanvragen;
– Jouw klant kan afspraken maken over een (tijdelijk) lagere maandlast
– ZZP-ers of kleine ondernemers kunnen passende maatwerkafspraken maken

19-3-2020

Digitaal ondertekenen toegestaan voor: Rente aanbod, Sepa machtiging, Bindend aanbod, Koopakte en Werkgeversverklaring


26-5-2020

Let op renteverhoging per 28 mei

15-4-2020

Let op: Renteverhoging per 16 april

Nog geen aanvullende informatie ontvangen.

 

 


15-5-2020

Let op renteverhoging per 18 mei (aanvraag moet dus ivm hdn update vandaag (15 mei) binnen zijn)

24-3-2020

Digitaal ondertekenen toegestaan voor: Rente aanbod, Bindend aanbod en Koopakte

Advies op afstand is toegestaan. Identificatie mag als volgt. Er wordt een screenshot gemaakt van het beeldscherm waarop de klant en het identiteitsbewijs zichtbaar zijn gemaakt, die wordt opgeslagen in het dossier. Indien de identificatie via Skype of Facetime plaatsvindt, dan wordt op de kopie het volgende genoteerd:
– Dat de verificatie plaatsvind via Skype of Facetime;
– Dat de kopie overeenstemt met het getoonde origineel;
– De naam van de persoon die de identiteit heeft vastgesteld;
– De datum waarop de identiteit is vastgesteld;
– De handtekening van de persoon die de identiteit heeft vastgesteld.

Indien en zodra identificatie kan worden uitgevoerd met behulp van IDIN, wordt dit geacht voldoende waarborgen te bieden om de (potentiële) klanten te identificeren.

Werktijdverkorting:
Bindende aanbiedingen zullen door Tulp niet worden ingetrokken. Bij dossiers in de acceptatiefase rekenen ze met het laatste bekende inkomen. Ze zullen in elke situatie hun uiterste best doen om de klant te helpen bij een verantwoorde kredietverstrekking.

 


18-8-2020

Let op renteverlaging per 19 augustus

25-5-2020

Per 26 mei nieuwe tariefklassen en rentevastperiodes.

11-5-2020

Venn Hypotheken volgt deze nieuwe uitgangspunten NVB. Dit betekent concreet dat vanaf vandaag:

 • bij lopende aanvragen: contact wordt opgenomen met de werkgever om de bestendigheid van het inkomen af te stemmen. De maximale geldigheid van de werkgeversverklaring en loonstrook is (standaard) 3 maanden.
 • bij nieuwe aanvragen: de werkgeversverklaring en loonstrook op het moment van uitbrengen van het bindend kredietaanbod niet ouder mogen zijn dan 2 maanden. Ook wordt contact opgenomen met de werkgever om de bestendigheid van het inkomen te toetsen.

4-5-2020

Geldigheid van het indicatief kredietvoorstel kan met 2 maanden verlengd worden zonder bereidstellingsprovisie.

1-3-2020

Extra oplossingen/aanvullingen:

 • Geen annuleringskosten
 • Maximale financiering tijdelijk € 750.000 incl overbruggingskrediet
 • Woning (nog) niet verkocht:
  • Geen overbruggingskrediet; Aantonen eigen middelen voor dubbele lasten voor een periode van 6 maanden (op basis van bruto maandlasten van de huidige hypotheek). Dit staat los van de € 15.000,- vrijstelling voor het aantonen van eigen middelen en moet nu dus tijdelijk aanvullend worden aangetoond.
  • Wel overbruggingskrediet; Het is tijdelijk niet mogelijk een overbruggingskrediet aan te vragen voor een woning die niet onvoorwaardelijk is verkocht (ontbindende voorwaarden opgeheven).
 • Inkomen uit zelfstandige ondernemer wordt vastgesteld door rekenexpert. Expert kijkt tijdelijk niet alleen naar de jaarcijfers afgelopen jaren, maar zal ook rekening houden met de prognose voor de komende periode.
 • LTV tot 100% (verruiming hoger dan 100% is tijdelijk niet mogelijk)
 • Handtekening indicatief kredietvoorstel
 • Identificatie op afstand is toegestaan
 • Werktijdverkorting geen consequenties lopende of nieuwe aanvraag

Aanvullingen gelden vanaf 3 april. Acceptatiegids met nieuwe corona-bijlage en productkaart vind je op extranet.

Betaalproblemen? Maatwerkoplossing

19-3-2020

Digitaal ondertekenen toegestaan voor: Sepa machtiging, Bindend aanbod, Koopakte en Werkgeversverklaring


25-9-2020

Let op renteverlaging Vista per 29 september

18-9-2020

Let op renteverlaging per 22 september

10-9-2020

Let op renteverlaging per 11 september

28-8-2020

Let op rentewijziging per 1 september

20-8-2020

Let op renteverlaging per 24 augustus

6-8-2020

Let op renteverlaging per 10 augustus

24-7-2020

Let op: rentewijziging er 28 juli

13-7-2020

Let op: rentewijziging per 14 juli

10-7-2020

Tijdelijke werkwijze digitaal ondertekenen bindende offerte is verlengd tot 1 oktober a.s.

26-6-2020

Let op: renteverhoging per 30 juni

19-6-2020

Let op: Rentewijziging per 23 juni

5-6-2020

Let op: rentewijziging per 9 juni

26-5-2020

Let op: rentewijziging per 28 mei a.s.

22-5-2020

Let op geldigheid documenten:

 • Loonstrook mag niet ouder zijn dan 2 maanden op het moment van uitbrengen van het bindend aanbod
 • Werkgeversverklaring mag niet ouder zijn dan 2 maanden op het moment van uitbrengen van het bindend aanbod

 • Perspectiefverklaring mag niet ouder zijn dan 2 maanden op het moment van uitbrengen van het bindend aanbod

 • De nieuwe geldigheid van de dossierstukken geldt zowel bij vast, flexibel als tijdelijk inkomen

 • Controle op de geldigheid van bovenstaande dossierstukken is van toepassing op zowel nieuwe als al ingediende dossierstukken (lopende aanvragen)

18-5-2020

Let op: rentewijziging 20 mei

12-5-2020

Let op: rentewijziging per 14 mei

7-5-2020

Alle kantoren van HypotheekCompany zijn vanaf nu zichtbaar in de zoekmodule op de website.

30-4-2020

Let op: renteverhoging per 4 mei

29-4-2020

Nieuwe hypotheekgids per 1 mei 2020. Naast een aantal tekstuele verduidelijkingen gaat het vooral om de wijziging van bepaling stichtingskosten bij nieuwbouw. De versie vind je uiteraard op extranet.

28-4-2020

Let op: renteverhoging per 30 april

22-4-2020

Let op: renteverhoging per 23 april

20-4-2020 Vista Hypotheken: vanaf vandaag nieuw in ons assortiment!

Klik hier en lees de nieuwsbrief voor adviseurs met alle belangrijke informatie.

Coronanieuws:

 • Advies op afstand is toegestaan
 • Klant met betaalproblemen? Betaalpauze is mogelijk
 • Digitaal ondertekenen toegestaan voor Bindend Aanbod dmv docusign, ondertekenen.nl of stiply
 • Renteaanbod mag vanaf nu ongetekend retour.

10-9-2020

Woonfonds Krediethypotheek heeft de Gouden Lotus Award 2020 gewonnen voor meest innovatief hypotheekproduct.

De Woongenot Weken starten!

12-8-2020

Let op renteverlaging per 17 augustus

 

30-7-2020

Let op renteverlaging per 3 augustus

16-7-2020

Let op rentewijziging per 20 juli

1-7-2020

Let op: renteverlaging per 6 juli

2-6-2020

Verzilveractie. Tijdelijk vergoeding € 500,= om de start van nieuwe financiële ruimte voor jouw klant nét wat makkelijker te maken. Vraag naar de voorwaarden.

13-5-2020

Let op renteverhoging per 18 mei

23-4-2020

Let op: Renteverhoging Woongenot Hypotheek, Voordeel Lijn en Comfort Lijn per 24 april en renteverhoging Woningverhuur per 27 april

7-4-2020

Extra vragen voor zelfstandig ondernemers die nu een hypotheek aanvragen!

2-4-2020

Let op: Renteverhoging per 6 april

Rente aanbod mag ongetekend retour. Moet wel via HDN aangeleverd worden ivm proces. Per mail is niet mogelijk.

Het bindend aanbod moet (digitaal) ondertekend worden. Dit mag buiten de standaard 2 of 3 weken termijn. Moet wel binnen geldigheidstermijn offerte en minimaal 3 dagen voor passeren worden aangeleverd.

Bindend aanbod mag ook digitaal ondertekend worden.

Identificatie op afstand is toegestaan.

25-2-2020

Betaalproblemen als gevolg van het coronavirus? Woonfonds gaat graag in gesprek voor een tijdelijke oplossing (bv. uitstel van betaling). Per klant wordt gekeken naar de beste oplossing.

19-3-2020

Digitaal ondertekenen nog NIET toegestaan

Nog geen aanvullende informatie ontvangen.


Vragen?

Heb jij vragen of zijn er dingen waarmee wij jou kunnen helpen? Bel 053-4802400 of stuur een mail naar marketing@hypotheekcompany.nl


Let op: Door middel van dit Helping People liveblog proberen wij jou zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van alle wijzigen. Aan het overzicht kunnen echter geen rechten ontleend worden. 

Klik hier om terug te keren naar de pagina Helping People liveblogs