NHG blijft populair bij huizenkopers

NHG blijft populair bij huizenkopers

In het 4e kwartaal van 2016 hebben 31.200 huishoudens de aankoop of verbetering van hun woning gefinancierd met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). In dezelfde periode deden 802 huishoudens een beroep op NHG, omdat zij hun woning met verlies moesten verkopen. De instroom van garanties in combinatie met een daling van verliesdeclaraties heeft geleid tot een stijging van het vermogen van het waarborgfonds naar € 966 miljoen.

Dit is te lezen in het vierde kwartaalbericht van 2016 dat het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft gepubliceerd.

De resultaten over 2016 stellen het WEW in staat door te gaan op de ingeslagen weg en bij te dragen aan een structureel gezonde woningmarkt. Daarnaast gaat het WEW door met het creëren van oplossingen voor specifieke doelgroepen in de woningmarkt, zoals zzp’ers en flexwerkers, jonge starters en ouderen. Tot slot werkt het WEW samen met haar ketenpartners aan de verdere verbetering van het acceptatieproces, gericht op meer snelheid en klantgerichtheid, mede door digitalisering.

Lees het 4e kwartaalbericht 2016 (pdf)

Bron: NHG.nl


Terug naar overzicht Actueel