Onder contractrente volledig aflossen

Onder contractrente volledig aflossen

Voor kortlopende hypotheken die volledig worden afgelost, is niet langer de vaak hogere toetsrente het uitgangspunt, maar de contractrente. Dit geeft meer ruimte aan senioren die met het oog op hun pensioen een deel van hun hypotheek versneld willen aflossen.

De wettelijke regeling wordt hiervoor aangepast. Dat schrijft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer. Plasterk voert tevens een aantal andere moties uit over maatwerk. Zo heeft de AFM verduidelijkt hoe kredietverstrekkers bij senioren in specifieke situaties verantwoord kunnen afwijken van de standaardnormen. Plasterk schrijft de Kamer dat hypotheekadviseurs en kredietverstrekkers hebben aangegeven dat zij dankzij deze verduidelijking meer mogelijkheden zien om de werkelijke lasten mee te nemen bij hypotheekverstrekking aan senioren, indien dat op basis van de individuele situatie verantwoord is.

Voortzetting platform maatwerk

De wettelijke maatregel volgt uit de gesprekken binnen het platform maatwerk. Hierin zitten vertegenwoordigers van kredietverstrekkers, hypotheekadviseurs, hun brancheverenigingen, het Nibud, de Vereniging Eigen Huis, het Waarborgfonds Eigen Woningen en toezichthouder AFM. Het platform werd vorig jaar opgericht na signalen dat kredietverstrekkers terughoudend zijn bij het aanbieden van maatwerk. Plasterk: “Alle betrokkenen hebben aangegeven de gesprekken die binnen het platform gevoerd zijn als waardevol te beschouwen. Om deze reden is besloten dat het platform maatwerk in de toekomst zal worden voortgezet en dat alle partijen periodiek bijeen zullen komen binnen het platform. Mogelijke knelpunten in de hypotheekverstrekking aan senioren rondom opeethypotheken zullen op de volgende bijeenkomst van het platform maatwerk op de agenda staan.”

Bron: https://www.infinance.nl


Like HypotheekCompany Helping People


Terug naar overzicht Actueel