Prinsjesdag 2015 en de gevolgen voor jou

Prinsjesdag 2015 en de gevolgen voor jou

Prinsjesdag 2015 is weer achter de rug en de kabinetsplannen voor het komende jaar zijn gepresenteerd. In dit artikel een overzicht voor de belangrijkste wijzigingen. Wil jij weten wat de persoonlijke gevolgen voor jou zijn? De HypotheekCompany adviseurs vertellen je er graag alles over.

Wonen

In de miljoenennota staan weinig maatregelen op gebied van wonen. Toch veranderen er een paar belangrijke dingen:

-Je mag maximaal 102% van de marktwaarde lenen. Dit is nu nog 103%.
– Verlaging maximale hypotheekrenteaftrek per 1 januari 2016 van 51% naar 50,5%.
– Vanaf 1 juli 2016 gaat de NHG grens omlaag. De koopsom van jouw woning mag dan niet meer bedragen dan € 212.264,=
– Belastingvrij schenken. In 2015 kun je eenmalig € 52.752,= schenken indien je aan de voorwaarden voldoet. Vanaf 2017 is een schenking tot € 100.000,= belastingvrij mits de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar is en het bedrag gebruikt wordt voor aankoop woning of aflossen hypotheek.

Zorg

– Het verplicht eigen risico stijgt van € 375,= naar € 385,=
– De te verwachten premiestijging is € 7,= per maand
– De maximale zorgtoeslag stijgt met € 6,= per maand

Kinderopvang

Goed nieuws voor werkende ouders. De kinderopvangtoeslag gaat in 2016 omhoog. Ouders hoeven in 2016 ongeveer 5% minder te betalen.

Daarnaast krijgen vaders na de geboorte 5 dagen verlof in plaats van 2.

Inkomen

– De arbeidskorting wordt verhoogd en de algemene heffingskorting wordt afgebouwd.
– Heb je AOW? Dan krijg je eenmalig meer ouderenkorting
– De tarieven van de 2e en 3e belastingschijf worden verlaagd

Kortom: je houdt meer salaris over.

Vermogensrendementsheffing

Het kabinet hervormt de vermogensrendementsheffing in box 3 vanaf 2017. Er komen 3 vermogensschijven en het heffingsvrijvermogen wordt verhoogd naar € 25.000,=.

Op basis van de huidige inschatting voor het rendement op sparen en beleggen bedraagt het rendement in de schijf van 0 tot € 100.000,= 2,9%, in de schijf van € 100.000,= tot 1 miljoen euro 4,7% en daarboven 5,5%. De tarieven kunnen jaarlijks worden gewijzigd.

Koopkracht

De koopkracht neemt in 2016 voor het derde opeenvolgende jaar toe. Gemiddeld stijgt de koopkracht van alle huishoudens met 1,4%.


Terug naar overzicht Actueel