Regeerakkoord en de hypotheekrenteaftrek

Regeerakkoord en de hypotheekrenteaftrek

Lagere hypotheekrenteaftrek geen reden om van aankoop woning af te zien

Onlangs is het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepubliceerd. Eén van de maatregelen die is aangekondigd betreft de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Naar aanleiding van deze aangekondigde maatregel vraag jij je misschien af of het kopen van een woning nog wel aantrekkelijk is. Met dit artikel helpen wij je graag.

Hypotheekrenteaftrek

Op dit moment mag je de rente die je betaalt over de woning waarin je zelf woont van jouw belastbaar inkomen aftrekken. Daardoor betaal je minder belasting dan zonder deze aftrek. In 2017 betaal je over een inkomen boven € 67.072,00 maar liefst 52% inkomstenbelasting.

Hypotheekrenteaftrek wordt versneld verlaagd

Er was al besloten om in de komende jaren het tarief waartegen huiseigenaren de hypotheeklasten mogen aftrekken in stapjes over meerdere jaren te verlagen. In het regeerakkoord is nu besloten om het tempo waarin deze verlaging plaatsvindt te versnellen. De voorgestelde regeling houdt het volgende in:

  • 2019: 49%
  • 2020: 46%
  • 2121:  43%
  • 2022: 40%
  • 2023: 36,93%

Dit betekent dat je minder teruggave van hypotheekrente hebt doordat je ook minder inkomstenbelasting betaalt.

Effect vooral voor hogere inkomens

De aangekondigde maatregel betekent vooral voor hoge inkomens (boven de € 68.000,00 inkomen) dat de netto woonlasten zullen stijgen. In vergelijking met het oorspronkelijke schema van daling van de hypotheekrenteaftrek betekent dit voor iemand met een hypotheekschuld van € 200.000,00 een WOZ-waarde van € 250.000,00 en een hypotheekrente van 3% dat hij in 2023 ruim € 370 per jaar meer aan woonlasten kwijt is. Voor inkomens onder de € 68.000,00 is het verschil kleiner. In bovenstaand voorbeeld is dit verschil slechts € 22,00 per jaar. In de praktijk spelen per belastingplichtige meerdere zaken een rol bij het bepalen van de exacte belastingdruk. Bij dit voorbeeld laten we deze andere zaken buiten beschouwing om de effecten van de voornemens zoals die in het regeerakkoord staan duidelijk te maken.

Effecten in totaalplaatje bezien

In het regeerakkoord zijn nog veel meer fiscale maatregelen aangekondigd. De bedoeling is dat iedereen erop vooruitgaat. De extra woonlasten zullen dan ook waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd door lagere lasten op andere gebieden, zoals de aanpassing in de inkomstenbelastingtarieven, sociale premies en toeslagen

Eigen woning blijft een aantrekkelijk bezit

Mocht je nu op zoek zijn naar een woning, dan is huren geen gemakkelijke optie. Sociale huurwoningen hebben een lange wachtlijst en de huurprijzen in de vrije sector zijn erg hoog.
Het kopen van een eigen woning is in veel gevallen in vergelijking met de huur van een vrijesectorwoning goedkoper dan het huren van een woning. Huren kan wel verstandig zijn indien niet zeker is in welk deel van Nederland een arbeidsplaats wordt gevonden of wanneer er nog geen (stabiele) samenlevingsrelatie bestaat. Wil je je oriënteren op de woningmarkt en hierbij ook al rekening houden met voorgenomen nieuwe fiscale regels uit het regeerakkoord? Maak dan een afspraak met een van onze kantoren. Onze adviseurs laten je in een oriënterend gesprek graag zien of in jouw situatie de aankoop van een woning wel of niet mogelijk is. Zoek hier een vestiging bij jou in de buurt en bel vandaag nog. Dat is HypotheekCompany Helping People.


Terug naar overzicht Actueel