Het regeerakkoord en de woningmarkt

Het regeerakkoord en de woningmarkt

Het heeft even geduurd, maar eindelijk is er een regeerakkoord. Alle maatregelen die impact hebben op de woningmarkt brengen we graag voor je in beeld.

Maximale hypotheek

In 2017 kun je nog 101% procent van de woningwaarde lenen. Per 1 januari 2018 daalt dit naar 100%. In het regeerakkoord geeft het nieuwe kabinet aan deze loan to value niet verder te verlagen. Zo moeten ook starters toegang blijven houden tot de huizenmarkt.

Hypothreekrenteaftrek 

Het percentage waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, wordt sneller afgebouwd. Vanaf 2020 bedraagt de afbouw 3% per jaar. Het percentage waarover de hypotheekrente mag worden afgetrokken wordt zo versneld verlaagd tot het laagste belastingtarief. In het nieuwe belastingstelsel is dat 36,9%.

Eigenwoningforfait

Deze versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek wordt gecompenseerd door een verlaging van het eigenwoningforfait naar 0,6%.

Wet Hillen

In 2005 is de Wet Hillen ingevoerd. Deze wet zorgt ervoor dat het eigenwoningforfait weggestreept mag worden wanneer de aftrekbare hypotheekrente lager is dan dit forfait. In het regeerakkoord staat dat de Wet Hillen in 30 jaar wordt afgebouwd. Huizenbezitters die hun hypotheek hebben afgelost gaan weer belasting betalen over hun eigen woning.

Nieuwbouw

De energieprestatie-eisen(EPC) voor nieuwbouwwoningen worden aangescherpt. Bij sommige geldverstrekkers zijn er mogelijkheden voor rentekorting voor energiezuinige woningen. Mogelijk heeft deze wijziging gevolgen zodat kopers minder in aanmerking komen voor rentekorting.

Restschuld

In 2018 verval de renteaftrek voor het financieren van een restschuld. Een restschuld financieren wordt hierdoor duurder en de leencapaciteit bij verhuizen lager.

Normen 2017 of normen 2018

Kortom: het maakt een groot verschil of je een hypotheek uit 2017 hebt of uit 2018. Een hypotheek met de normen 2017 krijg je alleen als je de bindende hypotheekofferte in 2017 krijgt. Er is geen overgangsperiode meer. En bedenk dat een gehele aanvraag al snel 4 tot 6 weken tijd in beslag neemt. Wil jij nog profiteren van de normen 2017? Bel dan vandaag nog een HypotheekCompany vestiging bij jou in de buurt en maak een afspraak. Ze helpen je graag.


Terug naar overzicht Actueel