Stopt de hypotheekrenteaftrek in 2031?

Stopt de hypotheekrenteaftrek in 2031?

Geen recht meer op renteaftrek voor hypotheken van voor 2001
30 jaar na het afsluiten van uw eerste eigenwoninglening – beter bekend als de hypotheek – loopt u misschien een groot financieel risico. Na een periode van 30 jaar heeft u namelijk geen recht meer op renteaftrek voor uw hypotheek.
Renteaftrek vervalt
Deze 30-jaarsperiode is ingegaan vanaf 1 januari 2001. Had u op 31 december 2000 al een hypotheek? Dan tellen de jaren daarvoor niet mee en start deze 30-jaarsperiode vanaf 1 januari 2001. In 2031 vervalt hierdoor voor veel Nederlanders het recht op hypotheekrenteaftrek. Mogelijk geldt dit dus ook voor u. Heeft u tijdens de looptijd niet afgelost en doet u dit aan het einde van de looptijd ook niet, dan worden uw netto woonlasten aanzienlijk hoger.
Hoe zat het ook alweer?
De rente is aftrekbaar als de hypotheek gebruikt is voor de financiering van de eigen woning. U kunt de betaalde hypotheekrente aftrekken van uw inkomen in box 1. Houdt u er rekening mee dat de overheid werkt aan het stapsgewijs verlagen van het maximale tarief waar tegen hypotheekrente kan worden afgetrokken. Dit gebeurt in stappen van 0,5% per jaar. Zo is in 2015 het maximale aftrektarief 51% en zal dit in 2041 richting de 38% gedaald zijn. Deze maatregel raakt alleen belastingplichtigen die renteaftrek hebben en van wie het inkomen in de vierde schijf valt. In 2015 geldt dat voor inkomens vanaf € 57.586.
Ingangsdatum na 2001
Heeft u na 2001 voor het eerst een hypotheek afgesloten voor uw eigen woning of de bestaande hypotheek verhoogd voor bijvoorbeeld een verbouwing? Dan telt, over het algemeen, vanaf dat moment een periode van 30 jaar waarover u recht heeft op hypotheekrenteaftrek. Heeft u bijvoorbeeld in 2006 een lening voor een nieuwe keuken opgenomen? Dan heeft u over het bijgeleende bedrag tot uiterlijk in 2036 recht op hypotheekrenteaftrek.
De lasten na de 30-jaarsperiode
Als de 30-jaarsperiode afloopt, valt de hypotheek niet meer in box 1 van de inkomstenbelasting, maar in box 3. Hierdoor kan de betaalde hypotheekrente vanaf dat moment niet meer van uw inkomen uit werk en woning worden afgetrokken. Dit kan er toe leiden dat u dan geen bedrag meer terugkrijgt van de Belastingdienst.

Door het verschuiven van de lening van box 1 naar box 3 heeft u geen eigenwoningschuld meer. Dat betekent ook dat u vanaf dat moment geen eigenwoningforfait meer hoeft op te geven. Dit weegt in de meeste gevallen niet op tegen de hogere netto-maandlasten.

30-jaarsperiode is niet hetzelfde als looptijd hypotheek
De 30-jaarsperiode is een belastingregel vanuit de overheid. Dit staat dus los van de looptijd van de hypotheek, zoals u die met uw bank heeft afgesproken.

Ga in gesprek met een adviseur
Het einde van de 30-jaarsperiode ligt voor uw gevoel misschien nog ver weg. Net als de einddatum van uw hypotheek. Maar het kan geen kwaad om nu al stil te staan bij wat er met uw hypotheek gaat gebeuren. Hogere netto woonlasten aan het einde van de 30-jaarsperiode zijn nu vaak nog te voorkomen. Ga eens in gesprek met een adviseur en voorkom hogere woonlasten. Financieel fit is ook vooruitkijken en uw financiële kansen zo goed mogelijk benutten. Zoek hier een HypotheekCompany adviseur bij u in de buurt.

BRON: ING.nl


Terug naar overzicht Actueel