Elk jaar zijn er wijzigingen als jij een huis wilt kopen. En dus ook in 2017.

Elk jaar zijn er wijzigingen als jij een huis wilt kopen. En dus ook in 2017.

Hierbij geven wij je een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor 2017.

Maximale hypotheek daalt tot 101 procent
In 2016 kon je 102%, maar in 2017 kun je maximaal 101% van de waar van het huis lenen. In 2018 daalt dit naar 100%. Wil jij een huis kopen? Dan zul je een groter deel van de bijkomende kosten uit eigen middelen moeten financieren. Denk aan overdrachtsbelasting en financieringskosten.

De grens voor hypotheekgarantie (NHG) wordt verhoogd
De maximale NHG grens is voor 2017 vastgesteld op € 245.000,=.
Met ingang van 2017 geldt er een nieuwe berekenmethodiek. De maximale koopsom van een woning is vanaf nu gekoppeld aan de gemiddelde koopsom van een woning. In 2017 kun je bij een aanvraag een woning met een koopsom/waarde tot maximaal € 245.000,= financieren met NHG

Maximale renteaftrek naar 50 procent
Met ingang van 1 januari wordt het maximale tarief waartegen de hypotheekrente aftrekbaar is verlaagd tot 50 procent. Dit was in 2016 50,5%
Dit raakt alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. In 2017 zijn dat huiseigenaren met een belastbaar jaarinkomen boven de € 67.072.

Aanpassing starterslening
De starterslening blijft in aangepaste vorm bestaan. Sinds 1 januari 2013 moeten nieuwe hypotheken verplicht worden afgelost om recht op hypotheekrenteaftrek te behouden. Voor de starterslening gold sindsdien een uitzondering. Die uitzondering stopte op 31 december 2016. Om onder de nieuwe regels door te kunnen gaan is de ‘combinatielening’ bedacht, die de starter aangaat naast de starterslening. Uit die lening wordt de verplichte aflossing van de Starterslening betaald. Lees hier meer over deze aanpassing.


Terug naar overzicht Actueel